Høringssvar 2015

Høringssvar vedrørende Børnekonventionen
14. november 2014
Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af Udlændingeloven
13. november
Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om det Centrale Personregister
15. november
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
13. januar 2015
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret
21. januar
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
13. januar
Høringssvar MBBL
d. 18.02.2015
Høringsvar vedr. planloven
d. 19.02.2015
Høringssvar Serviceloven
Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer
Udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
Høringssvar afgivet d. 09.04.2015 ifbm. Udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013) - d. 16.04.2015
Høring over udkast til bkg. om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bkg. om ændring af bkg. om udlændinges adgang her til landet - J. nr. 2015-949-0510
Høring over udkast til bkg. om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bkg. om ændring af bkg. om udlændinges adgang her til landet - J. nr. 2015-949-0510 d. 16.04.2015
Høringssvar vedrørende ændring af børnevejledningen
Høringssvar vedrørende ændring af børnevejledningen d. 20.04.2015
Høringssvar vedrørende humanitære opholdstilladelser
Høringssvar vedrørende humanitære opholdstilladelser d. 20.04.2015
Høringssvar vedrørende humanitære opholdstilladelser
Høringssvar vedrørende humanitære opholdstilladelser d. 20.04.2015
Høringssvar til undervisningsministeriet
Høringssvar til undervisningsministeriet om fælles mål i folkeskolen afgivet d. 24. april 2015
Hørringssvar vedr. L2 til UIBM
vedr. integrationsydelsen
Høringssvar L3 til beskæftigelsesministeriet
vedr. pension
Høringssvar L7 til Skatteministeriet
vedr. børnetilskudsloven
Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
25.08.15
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
28.08.15
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere
03.09.15
Høringssvar vedrørende indfødsret ved neutralisation
Høring over forslag til lov om Indfødsretsprøven af 2015
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)
11. november
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven
Sidst opdateret 26/03 2018