Forside » Filer » Høringssvar 2017 » Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.)
Sidst opdateret 12/09 2017