Høringssvar vedr. erhvervsuddannelser

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)
Sidst opdateret 27/09 2017