Høringssvar vedr. byfornyelse (1)

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer, og Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Sidst opdateret 07/11 2017