Høringssvar

Høringssvar 2015
Høringssvar 2014
Høringssvar 2013
Høringssvar 2012
Høringssvar 2016
Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger
Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.)
Høringssvar vedr. praktiske erfaringer
Høringssvar vedr. praktiske erfaringer med reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3
Høringssvar vedr. ro og orden på indkvarteringssteder
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne
Høringssvar vedr. anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet)
Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling i byer
Høringssvar vedr. redegørelse fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven
Høringssvar vedr. udkast til forslag til databeskyttelseslov
Høringssvar vedr. udkast til forslag til følgelov til databeskyttelsesloven
Høringssvar til forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
Høringssvar til forslag til lov om institutioner for FGU
Høringssvar over udkast til forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)
Høringssvar Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Skærpelse for ulovlig tvang i forbindelse med brug af ansigtstildækkende beklædning
Retsvirkninger for forenings forbud/-opløsning
Deltagerbetaling for s-kursister (Dansk)
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Initiativer der modvirker parallelsamfund)
Sidst opdateret 04/04 2018