Filer

Forskning om effekten af DUÅ
Programmer rettet mod forældre til børn under fem år giver forældre redskaber til at opdrage Karen Hækkerups små børns adfærdsmæssige problemer.
Opkvalificering af familiebehandlingsarbejdet med børn og kvinder
Opkvalificering af familiebehandlingsarbejdet i Odense Kommune. Karen Hækkerup. Opkvalificering af familiebehandlingsarbejdet med børn og kvinder.
Referater
Her ligger referater fra rådets møder
Referater 2008
Referater fra rådsmøder i 2008
Referater 2009
her finder du referater fra rådsmøder i 2009
Referater 2010
Referater 2011
Her finder du referater fra rådsmøder i 2011
Referater 2012
Her finder de referater fra rådsmøder i 2012
Referater 2013
her finder du referater fra rådsmøder i 2013
Referater 2014
Her finder du referater fra rådsmøder fra 2014
Referater 2015
Referater fra rådsmøder i 2015
Organisation & Strategi
Her finder du de filer, der ligger under mappen Organisation & Strategi
Juridiske dokumenter
forretningsordner, love mm.
kontakt
Kontaktoplysninger på medlemmerne
Filer til nyheder
I denne mappe kan du finde forskellige filer der er tilknyttet nyheder. Filerne indgår derfor ikke andre steder på hjemmesiden.
Forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter
Dagsorden for konstituerende møde for Rådet for Etniske Minoriteter den 27. oktober
Presse
Udvalg
Høringssvar
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter 2018
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter, opdateres d. 05.05.2018
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter 2015
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter
Deltagerliste til repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015
Deltagerliste til repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015 - Listen er ikke en opdateret version af repræsentantskabets medlemmer, men kun en foreløbig deltagerliste
Input fra netværk
Afvisning af charter
Referater 2016
Venskabsråd
Nyhedsbrev december 2016
Høringssvar 2010
Høringssvar 2011
Indkaldelse til d. 6. maj
Yasars brev til deltagerne
Dit valg pdf
.pdf
Test
test
Billede høringssvar
Billede høringssvar
forside Dit Valg 2017
Fakti: sådan stemmer du
anbefalinger flersprogethed
Integration - hvilken rolle kan civilsamfundet spille? pjece
anbefalinger flersprogethed
forretningsorden for lokale integrationsråd
Pressemeddelelse
Høringssvar 2017
Referat 2017
Høringssvar 2018
Nyhedsbrev April 2016
Nyhedsbrev April 2017
PM_flygtningeerenvigtigressourceforerhvervslivet.pdf
copy_of_PM_flygtningeerenvigtigressourceforerhvervslivet.pdf
blanket til styrket REM '18
Brev ifm. Styrket REM '18
Midlertidig beskyttelsesstatus
Høringssvar vedr. FGU
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år)
Høringssvar vedr. ændring af forskellige love (FGU)
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændring som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)
PM_Dyr danskundervisning får konsekvenser for integrationen
Anbefalinger til Integrationsprogrammet
Anbefalinger - Kvinder i beskæftigelse
Årsberetning 2016
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018
Anbefalinger om forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering
Anbefalinger om bekæmpelse af negativ social kontrol
Anbefalinger om løft af fagligheden hos tosprogede elever
Bemærkninger til lovforslag om maskeringsforbud
Parallelsamfund bemærkninger punkt 1 og 2
Rådets bemærkninger i forbindelse med ministermødet 25.04.18
Parallelsamfund bemærkninger punkt 3
Rådets bemærkninger i forbindelse med ministermødet 25.04.18
Parallelsamfund bemærkninger punkt 4
Rådets bemærkninger i forbindelse med ministermødet 25.04.18
Opfordring fra Støjberg til at oprette integrationsråd
Brev fra 09.01.18
Rep18 gruppebillede
Deltagere på Rep18
Årsberetning 2017
Få støtte til lokalt arrangement SATS-pulje '18 (blå version)
integrationsrådsliste 15.10.18
Kommunale årsberetninger 2017
Søg om støtte til et lokalt arrangement til forebyggelse af negativ social kontrol
inspirationskatalog satspulje, vol.2
Inspirationskatalog kun til hjemmeside
Visionskatalog web v.5
minus lagkage
Oplæg med Basim Osman 1
Foto fra oplæg med Basim Osman i Rødovre
Oplæg med Basim Osman 2
Foto fra oplæg med Basim Osman i Rødovre
Sidst opdateret 04/12 2018