Filer

Forskning om effekten af DUÅ
Programmer rettet mod forældre til børn under fem år giver forældre redskaber til at opdrage Karen Hækkerups små børns adfærdsmæssige problemer.
Opkvalificering af familiebehandlingsarbejdet med børn og kvinder
Opkvalificering af familiebehandlingsarbejdet i Odense Kommune. Karen Hækkerup. Opkvalificering af familiebehandlingsarbejdet med børn og kvinder.
Referater
Her ligger referater fra rådets møder
Referater 2008
Referater fra rådsmøder i 2008
Referater 2009
her finder du referater fra rådsmøder i 2009
Referater 2010
Referater 2011
Her finder du referater fra rådsmøder i 2011
Referater 2012
Her finder de referater fra rådsmøder i 2012
Referater 2013
her finder du referater fra rådsmøder i 2013
Referater 2014
Her finder du referater fra rådsmøder fra 2014
Referater 2015
Referater fra rådsmøder i 2015
Organisation & Strategi
Her finder du de filer, der ligger under mappen Organisation & Strategi
Juridiske dokumenter
forretningsordner, love mm.
kontakt
Kontaktoplysninger på medlemmerne
Filer til nyheder
I denne mappe kan du finde forskellige filer der er tilknyttet nyheder. Filerne indgår derfor ikke andre steder på hjemmesiden.
Repræsentantskabsliste
Liste over kommunale integrationsråd
Forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter
Dagsorden for konstituerende møde for Rådet for Etniske Minoriteter den 27. oktober
Presse
Udvalg
Høringssvar
Orienteringsskrivelse om lov om ændring af integrationsloven (Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.) og anmodning om udpegning af medlem til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter, opdateres d. 24.04.2015
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter 2015
Suppleantliste for Rådet for Etniske Minoriteter
Deltagerliste til repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015
Deltagerliste til repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015 - Listen er ikke en opdateret version af repræsentantskabets medlemmer, men kun en foreløbig deltagerliste
Input fra netværk
Afvisning af charter
Rådsmøde den 13. februar 2016
Referat af rådsmøde 12. september
Venskabsråd
Referat fra rådsmøde 25. oktober 2016
Nyhedsbrev december 2016
Integrationsrådsliste 9. januar 2017
Høringsvar vedrørende udkast til ny tilskudsbekendtgørelse for efterskoler og frie fagskoler
Høringsvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole
Høringssvar 2010
Høringssvar 2011
Høringssvar TUB
Høringssvar repatrieringsloven NY
Høringssvar udlandsdanskeree
Integrationsrådsliste 18.april
Indkaldelse til d. 6. maj
Yasars brev til deltagerne
Integrationsrådsliste 31.maj
referat marts 2017
Dit valg pdf
.pdf
Test
test
Billede høringssvar
Billede høringssvar
Høringssvar beskyttelsesloven
Referat Juni 2017
bandepakke lll
forside Dit Valg 2017
Fakti: sådan stemmer du
Høringssvar løgnerlov
Høringssvar vedr. lovforslag til ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet)
Høringssvar vedr. nationalt ID-center
Høringssvar vedr. forskelsebehandling handikap
Høringssvar vedr. opholdstilladelse - erhverv
Høringssvar vedr. ændring af integrationsloven 2010
Høringssvar vedr. ændring af udlændingelov 2012
Høringssvar vedr. supplerende udlændingelov 2012
Høringssvar boligplacering af flygtninge og danskuddannelse
Høringssvar uddannelsesparathed
anbefalinger flersprogethed
Høringssvar vedr. skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk)
Høringssvar vedr. erhvervsuddannelser
Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)
Integration - hvilken rolle kan civilsamfundet spille? pjece
Høringssvar vedr. gymnasiet
Høringssvar om ændring af udlændingeloven (kvote)
Høringssvar vedr. kapacitet
Høringssvar vedr. indkvartering af asylansøgere og flygtninge
Høringssvar vedr. bekendtgørelse
Integrationsrådsliste '17
integrationsrådsliste '17 pdf
anbefalinger flersprogethed
Høringssvar vedr. familiesammenføring
Høringssvar vedr. Dagtilbud
Høringssvar vedr. byfornyelse (1)
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer, og Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Høringssvar vedr. byfornyelse (2)
den med fire bekendtgørelser
Høringssvar vedr. børneattest
Høringssvar vedr. AUB, Modalparametre
Høringssvar vedr. integrationsydelsen
integrationsrådsliste 16/11-17
forretningsorden for lokale integrationsråd
høringssvar vedr. AUB-lov (justering af bonus)
Referat d.30. august
referat 5. november
Sidst opdateret 11/12 2017