Konference - Sundhedsplejersker Styrker Integration

Der er lagt op til, at denne konference vil give et indblik i de vigtigste erfaringer fra projektet: "Sundhedsplejersker Styrker Integration".

For at nå projektets mål om at styrke integration, sundhed og trivsel, har sundhedsplejersker i dette projekt fået interkulturelle kompetencer og er blevet klædt på til at yde ekstra indsatser i forhold til flygtningefamilier med små børn.
Projektet er afsluttet, efter at have været gennemført i 15 kommuner.

Konferencen vil give anledning til deling af erfaringer, som er relevante i sundhedsplejerskers fremadrettede arbejde med integration i Danmark, blandt andet gennem et oplæg fra rådsmedlem Roya Moore, og en efterfølgende paneldebat.