Sociale links

Høringssvar 2016
Oversigt over venskabsråd
Viden der virker
REM har været med til at udvikle Ministeriet for Udlændinge- og Integrations portal Integrationsviden.dk - 'viden der virker', der giver et samlet overblik over kvalitetssikret viden på integrationsområdet.
Velkommen
Tester related items
,j,mb
Høringssvar 2012
Høringssvar 2013
Høringssvar 2014
CJD Hamburg + Eutin
Rådet for Etniske Minoriteter støtter op om den tyske institution CJD Hamburg + Eutin, der igennem internationale samarbejder dels støtter og udvikler viden på integrations- og migrationsområdet samt yder konkret støtte og vejledning til unge med eller uden indvandrerbaggrund. Repræsentanterne fra Rådet er Bojana Romic og Betina Rasmussen
Migration Policy Group
Migration Policy Group (MPG) er en uafhængig tænketank. MPG arbejder med strategisk tænkning, der kredser omkring lighed og bevægelighed.
Organisation & Strategi
Rådets formål, struktur og strategi.
Rådets Historie
Rådets historie fra nedsættelsen i 1983 som kontaktudvalg under Indenrigsministeriet til udpegelsen af det nuværende råd.
Integrationsbarometeret
Rådets medlemmer
Herunder kan du se hvem der er medlemmer af Rådet, hvor de kommer fra og hvad de beskæftiger sig med. Rådets medlemmer blev officielt udpeget d. 24 oktober 2014 af daværende socialminister Manu Sareen.
Ændring i sammensætningen af Rådet
Med vedtagelsen af et forslag til ændring af integrationsloven ændres proceduren for sammensætningen af rådsmedlemmer.
TITEL
RESUME
Forside
Rådet i Medierne
Rådet for Etniske Minoriteter er ofte i medierne. Her på siden kan du finde de artikler, pressemeddelelser mv. som Rådet for Etniske Minoriteter har udtalt sig til, bidraget til eller selv har udfærdiget.
Sekretariatet
Rådet betjenes af et sekretariat, der er forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og etniske minoriteter
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Betina Rasmussen
Oxford Research: Netværk for Civilsamfundet Bygger Bro
Repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter: Sekretariatet
Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet (SPAIS)
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Natasha Al-Hariri
Ligebehandlingsudvalget (Institut for Menneskerettigheder)
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Mahtab Jalili-Trudslev
Følgegruppen for integrationsviden.dk (Socialstyrelsen)
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Muhsin Türkyilmaz
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet består af medlemmer og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelserne. Det er muligt at deltage i repræsentantskabet, uanset om der er nedsat et integrationsråd i kommunen eller ej. Der vælges blandt medlemmerne 5 repræsentanter til REM.
Høringssvar 2015
Arkiv for møder i REM i 2014
Denne mappe indeholder en oversigt over afholdte rådsmøder og tilhørende referater fra 2014
Arkiv for møder i REM i 2010
Denne mappe indeholder en oversigt over afholdte møder og tilhørende referater fra 2010
Arkiv for møder i REM i 2008
Denne mappe indeholder en oversigt over afholdte rådsmøder og tilhørende referater fra 2008
Arkiv for møder i REM i 2009
Denne mappe indeholder en oversigt over afholdte møder og tilhørende referater fra 2009
Viser 1-30 af 42. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 17/07 2013