Sociale links

Integrationsrådenes årsberetninger 2017
Herunder kan du finde integrationsrådenes årsberetninger fra 2017, og læse nærmere om deres aktiviteter gennem året.
Høringssvar 2016
Oversigt over venskabsråd
Velkommen
Tester related items
,j,mb
Høringssvar 2018
Rådet i medierne
Rådet for Etniske Minoriteter er ofte i medierne. Her på siden kan du finde de artikler, interviews mv. som Rådet medvirker i, eller selv har udarbejdet.
Rådets pressemeddelelser
Her kan du finde Rådets pressemeddelelser.
Rådets anbefalinger
Rådet for Etniske Minoriteter har som en del af Rådets strategi udarbejdet anbefalinger, der skal afspejle Rådets officielle holdning til udvalgte spørgsmål, som vedrører etniske minoriteter og integration.
MESUs centerråd
Rådet for Etniske Minoriteter er medlem af centerrådet for Forskningscenteret for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU). Carol Krogstrup er repræsentant for Rådet.
Oxford Research: Netværk for Civilsamfundet Bygger Bro
Repræsentant for Rådet for Etniske Minoriteter: Sekretariatet
Høringssvar 2012
Høringssvar 2013
Høringssvar 2014
CJD Hamburg + Eutin
Rådet for Etniske Minoriteter støtter op om den tyske institution CJD Hamburg + Eutin, der igennem internationale samarbejder dels støtter og udvikler viden på integrations- og migrationsområdet samt yder konkret støtte og vejledning til unge med eller uden indvandrerbaggrund.
Migration Policy Group
Migration Policy Group (MPG) er en uafhængig tænketank. MPG arbejder med strategisk tænkning, der kredser omkring lighed og bevægelighed.
Organisation & Strategi
Rådets formål, struktur og strategi.
Rådets Historie
Rådets historie fra nedsættelsen i 1983 som kontaktudvalg under Indenrigsministeriet til udpegelsen af det nuværende råd.
Integrationsbarometeret
Rådets medlemmer
Herunder kan du se, hvem der var medlemmer af Rådet 2014-18, hvor de kommer fra og hvad de beskæftiger sig med. Rådets medlemmer blev officielt udpeget d. 24. oktober 2014 af daværende socialminister Manu Sareen. Det nye Råd forventes at blive udpeget over sommeren.
Ændring i sammensætningen af Rådet
Med vedtagelsen af et forslag til ændring af integrationsloven ændres proceduren for sammensætningen af rådsmedlemmer.
TITEL
RESUME
Forside
Sekretariatet
Rådet betjenes af et sekretariat, der er forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)
Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og etniske minoriteter
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Betina Rasmussen
Specialudvalget for asyl- og indvandringssamarbejdet (SPAIS)
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Natasha Al-Hariri
Ligebehandlingsudvalget (Institut for Menneskerettigheder)
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Mahtab Jalili-Trudslev
Følgegruppen for integrationsviden.dk (Socialstyrelsen)
Repræsentant fra Rådet for Etniske Minoriteter: Muhsin Türkyilmaz
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet består af medlemmer og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelserne. Det er muligt at deltage i repræsentantskabet, uanset om der er nedsat et integrationsråd i kommunen eller ej. Der vælges blandt medlemmerne 5 repræsentanter til REM.
Høringssvar 2015
Viser 1-30 af 55. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 17/07 2013