Nyheder

Se den nye udgave af valgpjecen - Det er dit valg

Se den nye udgave af valgpjecen - Det er dit valg

Pjecen giver et overblik over, hvordan man bruger sin stemme ved et valg i praksis, og beskriver hvorfor det er vigtigt som medborger i Danmark at bruge sin stemmeret.

Det nye råd konstitueret

Det nye råd konstitueret

Rådet for Etniske Minoriteter har nu haft sit første konstituerende møde efter den officielle udpegning er faldet på plads.

Det nye råd trækker i arbejdstøjet

Det nye råd trækker i arbejdstøjet

Det nye råd samles på en arbejdsweekend den 21.-23. juni, hvor medlemmerne får fastlagt en kurs og nogle særlige fokusområder for deres arbejde i rådet og ikke mindst lærer hinanden bedre at kende.

Inspirationskatalog til at styrke de frivillige integrationsindsatser

Inspirationskatalog til at styrke de frivillige integrationsindsatser

Inspirationskatalog udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Få støtte til afholdelse af lokale arrangementer

Rådet for Etniske Minoriteter støtter i 2018 de enkelte integrationsråd, med midler til at afvikle lokale arrangementer om hvordan børn, unge og forældre navigerer mellem kulturelle normer og egne rettigheder og ønsker.

Rådets visioner til vellykket integration

Det konstituerede Råd i perioden 2014-18 har i samarbejde med sociologen Aydin Soei udarbejdet Visionskataloget, som er en udgivelse med Rådets samlede visioner til vellykket integration og medborgerskab.

Konstituerende møde i Repræsentantskabet 2018

Lørdag d. 5. maj 2018 var der konstituerende møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. 33 medlemmer af repræsentantskabet deltog i heldagsmødet, hvor der blev valgt fem medlemmer til det nye Råd for Etniske Minoriteter.

Ghettoerne skal løftes, ikke straffes

Tema om udsatte boligområder

Rådet om udsatte boligområder

Tema om udsatte boligområder

Ghettoerne skal løftes, ikke straffes

Tema om udsatte boligområder

REM søger praktikant

Praktikant til Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Dyr danskundervisning får konsekvenser for integrationen

Den nye skatteaftale kommer til at koste for udlændinge i Danmark. Blandt andet er der indgået aftale om at indføre brugerbetaling på danskuddannelserne i omfanget 2.000 kr. pr. modul til skade for integrationen.

Høringssvar i februar

Rådet har i februar afgivet høringssvar med bemærkninger på en række lovforslag

Få støtte til afholdelse af lokale arrangementer

Få støtte til afholdelse af lokale arrangementer

Rådet for Etniske Minoriteter støtter i 2018 de enkelte integrationsråd, med midler til at afvikle lokale arrangementer om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Pressemeddelelse: Flygtninge er en vigtig ressource for erhvervslivet.

Nye tal fra Udlændinge og Integrationsministeriet viser stor fremgang i flygtninges beskæftigelse. I den forbindelse har Rådet for Etniske Minoriteter udsendt en pressemeddelelse.

Opfordring til landets kommuner om oprettelse af integrationsråd

I et brev fra - udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg samt formand i Rådet for Etniske Minoriteter – opfordres landets kommunalbestyrelser til at oprette lokale integrationsråd.

Pressemeddelelse: Alle nydanskere bor ikke i ghettoer!

Rådet for Etniske Minoriteter udsendte i går en pressemeddelelse, som reaktion på statsministerens nytårstale.

Rådets høringssvar i december

Indtil videre har vi afgivet 8 høringssvar i december. De kan læses her:

Wake up call fra Dansk Erhvervsliv: Vi har brug for nydanskere

Berlingske Business bragte i søndags artiklen "Flere flygtninge overtager polakkernes jobs", som handler om indvandrere og beskæftigelse. Rådet for Etniske Minoriteter har i dag udsendt en pressemeddelelse, som opfølgning på artiklen.

REMs høringssvar i november

Rådet har afgivet 8 høringssvar i november måned. De vigtigste høringssvar i denne omgang omhandler forslagene om nedsættelsen af integrationsydelsen og ændringen af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Status efter Kommunalvalget

Læs her hvordan det er gået med Rådets ambition om at øge valgdeltagelsen blandt etniske minoriteter i Danmark.

Interview med Yasar Cakmak i Berlingske

Rådet for Etniske Minoriteters formand, Yasar Cakmak, er blevet interviewet om regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets ønske om fremskrivning af prognoser og statistik på børn af efterkommere.

Høringssvar i oktober

I oktober måned har Rådet for Etniske Minoriteter afgivet 7 høringssvar. De vigtigste høringssvar, som Rådet har afgivet i denne periode, har omhandlet lovforslag om ny kvoteordning og lovforslag om styrket kvalitet i dagtilbud.

Erhvervspraktikant i Rådet

SIRI har i ugens løb haft Stacey på besøg som erhvervspraktikant. I dag var hun i sekretariatet I Rådet for Etniske Minoriteter.

REM til Integrationstræf

Den 7. september 2017 deltog REM i "Integrationstræf 17 - med kurs mod job", der blev afholdt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og KL.

Møde med ministeren

Den 27. juni holdte Rådet for Etniske Minoriteter et møde med udlændinge- og integrationsministeren Inger Støjberg

Få støtte til afholdelse af lokale arrangementer

Læs nærmere, hvordan I i de enkelte Integrationsråd kan søge midler til at afvikle lokale arrangementer op til KV17 samt arrangementer vedr. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Rådsmedlemmer deltager i konferencer

Rådsmedlemmerne Natasha Al-Hariri og Muhsin Türkyilmaz har i denne måned deltaget i to interessante konferencer.

Yasar Cakmak i medierne

Læs formandens udtalelser i medierne i to artikler i denne uge. Hør også radiointerviewet fra d. 24. maj i Radio 24syv

Tak for et udbytterigt og vellykket Repræsentantskabsmøde 2017

Rådet for Etniske Minoriteter afholdte Repræsentantskabsmøde lørdag d. 6. maj på Radisson Blu Limfjord Hotel, hvor 29 ud af landets 47 integrationsråd var repræsenteret.

Kom og deltag i vores arrangement på Folkemødet 2017:"Derfor stemmer vi ikke - valgdeltagelsen blandt nydanskere"

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 16. juni kl. 12:30 - 13:30, hvor vi åbner teltene op for et spændende arrangement som vi har stablet på benene. I år taler vi om udfordringer og muligheder hvad angår etniske minoriteters valgdeltagelse.

Så fik vi tysk besøg!

Rådet for Etniske Minoriteter har i længere tid samarbejdet med det tyske forskningsprojekt Based/Standardised Procedures, der undersøger hvordan man kan gøre Østersø-regionen mere tiltrækkende for unge kvalificerede tredjelandsstatsborgere. I forbindelse med deres dataindsamling fik vi besøg af to projektmedarbejdere

Møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter 2017

Rådet for Etniske Minoriteter indkalder lørdag d. 6. maj til det årlige møde i Repræsentantskabet. Begivenheden vil foregå på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg fra kl. 10:00 - 15:00 og allerede nu afsløre, at vi får besøg af udlændinge- og integrationsministeren, Inger Støjberg. Temaet for mødet vil være ETNISKE MINORITETERS VALGDELTAGELSE, med særlig fokus på KV17.

5 nye høringssvar

Det har været en travl måned, hvor Rådet har afgivet høringssvar på en række områder. Læs her vores fem nyeste høringssvar.

Social kontrol i minoritetsmiljøer - hvad gør vi?

DYNAMOtalks, med Johanne Schmidt-Nielsen som vært, havde d. 8. feb. inviteret rådsmedlem Natasha Al-Hariri til at tale om social kontrol, opgør og frigørelse i minoritetsmiljøer. Sammen med debattøren Khaterah Parwani og forfatteren Ahmad Mahmoud, talte Natasha om, hvad man kan gøre for at bekæmpe social kontrol, men også om det oprør, der allerede er i gang.

Indvandrerbørn presser hinanden til strengere religiøse regler

Hør rådsmedlem Laura Gilliam i P1 Morgen hvor hun kommenterer på historien om, at indvandrerbørn presser hinanden til strengere religiøse regler.

Nyhedsbrev

Læs Formanden for Rådet for Etniske Minoriteters nyhedsbrev fra december 2016

Arbejdsdøgn i Fredericia

Rådet for Etniske Minoriteter afholdte et arbejdsdøgn med fokus på social kontrol den 9.-10. december i Fredericia. Ved årets satspuljeforhandlinger er der afsat midler til at Rådet kan arbejde med ”Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol”. Rådet havde på baggrund af dette fået Halima El Abassi til at komme og holde et oplæg om inddragelse af familierne i arbejdet med social kontrol, hvorefter Rådet arbejdede videre med deres anbefalinger om negativ social kontrol.

Frivilligrådets årsmøde 2016

Rådsmedlem Abdirahman Mohamud Iidle deltog den 16. november i Frivilligrådets Årsmøde 2016. Deltagerne udforskede mulighederne i at samarbejde på tværs af kultur- og socialområdet i det frivillige arbejde, blandt andet gennem workshops, walk-and-talk, samt inspirerende oplæg.

Høring i Ligestillingsudvalget

Formanden for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak deltog onsdag den 30. november i et lukket ekspertmøde i Ligestillingsudvalget om social kontrol på Christiansborg. Yasar var inviteret til at holde et oplæg om samspillet mellem skoler, kommuner og øvrige instanser.

Integrationsdebat på DR1 – Hva’ nu, Minister?:

Rådsmedlemmerne Eline Feldman, Mahmoud Daoud og Natasha al-Hariri deltager i DR1s afslutningsdebat ”Hva´nu, Minister?” torsdag d. 1. december 2016, hvor Inger Støjberg kommer i studiet for at give sit bud på, hvordan vi løser nogle af de integrationsudfordringer, vi står overfor i Danmark i dag. De tre medlemmer skal sammen med de øvrige deltagere være med til at udfordre, nuancere og perspektivere ministerens visioner. Live-debatten sendes kl. 21.55 og er en afslutning på de seneste to ugers tema #videlerdanmark

OS-konference om radikalisering

Rådets formand Yasar Cakmak var den 24. november 2016 af Omegnskommunernes Samarbejde inviteret til Ishøj til en konference om radikalisering. Yasar holdt oplæg om forebyggelse af radikalisering, samt hvordan REM tænker sig ind i dette arbejde. Efterfølgende deltog han i en paneldebat sammen med blandt andre udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Rådsmedlemmerne Bayram Yüksel, Abdirahman Mohamud Iidle og Muhsin Türkyilmaz deltog også i konferencen.

Uddeling af integrationspris i Vordingborg

Bayram Yüksel og Muhsin Türkyilmaz deltog onsdag den 23. november 2016 i uddelingen af integrationsprisen i Vordingborg. Herefter holdte de et oplæg for integrationsrådene fra Vordingborg, Næstved og Lolland om Rådets arbejde.

Rådsmøde om negativ social kontrol

Den 9.-10. december afholder Rådet for Etniske Minoriteter en arbejdsweekend om social kontrol.

Velkommen til Carol Krogstrup og Turan Savas

Carol Krogstrup og Turan Savas er de to nye rådsmedlemmer hos Rådet for Etniske Minoriteter

Høringssvar vedrørende ændring af udlændingeloven

Rådet har afgivet høringssvar vedrørende ændring af udlændingeloven

København Kommunes charter

Rådet for Etniske Minoriteter (REM) assisterede ved København Kommunes ”Charter for demokratiske værdier for antiradikaliseringsarbejdet”.

Undersøgelse af integrationsrådenes gennemslagskraft

Undersøgelse af integrationsrådenes gennemslagskraft

Undersøgelsen stiller skarpt på integrationsrådenes arbejdsvilkår og resultater. Rådet for Etniske Minoriteter opfordrer til at besvare spørgeskemaet sendt til landets integrationsråd af Institut for Menneskerettigheder.

Integration - hvilken rolle kan civil-samfundet spille?

12 lokale historier til inspiration samt spørgsmål og anbefalinger

REM deltager på Folkemødet 2016

Rådet for Etniske Minoriteter afslutter Frivilligheds- og Integrationskaravanen med en paneldebat til Folkemødet.

REM tager afstand fra masse-skyderi

I en Facebook statusopdatering fordømmer Rådet for Etniske Minoriteter masse-skyderiet på en homo-natklub i Florida og tager afstand fra hadforbrydelser

Årsberetning 2015

Rådet for Etniske Minoriteters årsberetning for 2015 er nu tilgængelig online.

Tak for et godt møde!

Rådet for Etniske Minoriteter afholdte repræsentantskabsmøde lørdag d. 28. maj

Repræsentantskabsmøde 2016

Rådet for Etniske Minoriteter afholder repræsentantskabsmøde d. 28. maj

Invitation til Frivilligheds- og Integrationskaravanen 2016

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet drager i foråret 2016 på en Frivilligheds- og Integrationskaravane.

Møde mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Inger Støjberg

Ministermødet fandt sted d. 2. april i København.

Terror i Bruxelles

Udtalelse fra Rådets formanden Yasar Cakmak.

"I Danmark er jeg født, dér har jeg ikke hjemme"

Rådets høringssvar citeret i artikel om dansk statsborgerskab.

Rådet for Etniske Minoriteter er medværter ved arrangement på Københavns Rådhus.

Arrangementet "Virtuel racisme, virkelige konsekvenser" afholdes mandag d. 21 marts.

Etniske minoriteter er underrepræsenteret i dansk politik

Rådets formand Yasar Cakmak har udtalt sig i en artikel i Ugebrevet A4

Hallo, Syrien!Opkald fra flugtruten.

Natasha Al-Hariri har i samarbejde med DR lavet en dokumentar om flygtninge

Rådets formand, Yasar Cakmak, har lavet et debatindlæg

I forbindelse med FI-døgnet skrev Yasar Cakmak et debatindlæg sammen med Vibe Voetmann

Rådet var medværter ved FI-døgnet

D. 10. til d. 11. december var Rådet for Etniske Minoriteter medværter ved Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i Vejle.

Høringssvar vedrørende kvoteflygtninge

Rådet har afgivet høringssvar vedrørende kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

Besøg af russisk delegation

Torsdag d. 29 oktober havde Rådet besøg af en russisk delegation fra Skt. Petersborg

Tak for de gode høringssvar

D. 7. oktober bad Rådet om indspark til integrationsprogrammet - læs høringssvarene her.

Høringssvar vedrørende erklæringsadgangen

Rådet har afgivet høringssvar vedrørende erklæringsadgangen for unge

Rådet søger ny praktikant

Rådet søger en praktikant til forårssemesteret 2016

Center for Ludomani afholder konference

Mahmoud Daoud og Izzet Tokmak sidder med i Udviklingsnetværket for forebyggelse af ludomani, nu afholdes konferencen "Stop Ludomani Nu".

Høring om integrationsprogrammet

Rådet har bedt sit netværk om forslag til forbedringer af integrationsprogrammet.

Rådet deltager i konference

D. 13 og 14 oktober deltager rådsmedlemmerne Mahmoud Daoud og Mahtab Jalili-Trudslev i en konference i Amsterdam om radikalisering.

Møde i SPAIS d. 29. september

D. 29. september var der møde i regeringens Specialudvalg for asyl- og indvandringssamarbejde (SPAIS), hvor praktikant Andrea Usbeck deltog på vegne af Rådet. På mødet blev der blandt andet diskuteret ændringer af visumkodekset samt omfordelingsprocedurer i forhold til den nuværende flygtningesituation i EU.

Nyt om Collective Impact-projektet ”Rummelighed for alle”

Yasar Cakmak sidder i styregruppen for Realdanias Collective Impact-gruppe "Rummelighed for Alle", der har fået positiv omtale i den seneste tids presse.

Yasar Cakmak deltager i topmøde

D. 24 september deltager Yasar i topmødet "Sammen om integration" på Marienborg.

Rådet deltager i ny kampagne

REM støtter op om kampagnen Mangfoldighed Skaber Værdi

Møde i Rådet

Rådet for Etniske Minoriteter holdt ordinært møde lørdag d. 12. september 2015

REM til Integrationstræf

REM mødte talstærkt op til Integrationstræf 15

Bekæmpelse af ludomani

REM deltager aktivt i bekæmpelsen af ludomani

REMs seneste høringer

REM har inden for 14 dage afgivet tre høringssvar

REM tager afstand til brandattentat

I en pressemeddelelse fordømmer Rådets formand attentatet mod Islamisk Trossamfund og kalder handlingen forkastelig

REM til møde i Albertslund Integrationsråd

Izzet Tokmak og Bayram Yüksel deltog, onsdag d. 26 august, i Integrationsrådets møde i Albertslund.

REM i høring: Asylpakken vækker bekymring

Læs Rådets høringssvar til regeringens asylpakke

Besøg de lokale Råds hjemmesider

Besøg de kommunale integrationsråds hjemmesider og få et dybere indblik i deres arbejde og sammensætning.

Rådet siger JA! til ligebehandling

Se Rådet for Etniske Minoriteter sige JA! til ligebehandling, og 'like' videoen på Facebook

Flere kommunalt ansatte har ikke-vestlig baggrund

Yasar Cakmak udtaler til Momentum, at han oplever udviklingen som positiv, da flere ansatte med ikke-vestlig baggrund baner vejen for andre etniske minoriteter.

#FV15 - REMs opfordringer til medier, politikere og vælgere

Torsdag d. 18. juni skal danskerne stemme til Folketingsvalget 2015. Der er få dage igen, og Rådet for Etniske Minoriteter vil i valgkampens slutspurt opfordre medier, politikere og borgere til...

Rådet klar med årsberetningen fra 2014

Rådet for Etniske Minoriteter er nu klar med sin årsberetning fra 2014. Læs om det nye Råds indledende arbejde og de nye medlemmers visioner for de kommende år i Rådet.

Folketingsvalget 2015 er udskrevet

I den forbindelse har Rådet for Etniske Minoriteter udgivet en opdateret version af pjecen "Det er Dit Valg - en guide til demokratisk deltagelse i Danmark"

Møde i Repræsentantskabet

Lørdag d. 9. maj blev der holdt møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Rundbordssamtale om radikalisering

Rådet deltog i rundbordssamtale om radikalisering

Natasha Al-Hariri interviewes af Oxford-studerende

Natasha Al-Hariri interviewes af Oxford-studerende

Høring om humanitær opholdstilladelse

I høringssvaret vedr. lovændring i sager om humanitær opholdstilladelse bifalder Rådet de nye tiltag og ændringer, der udover at øge den enkeltes retssikkerhed, også øger mulighederne for at særligt sårbare børnefamilier kan gives humanitær opholdstilladelse.

Høringssvar vedrørende Børnevejledningen

Rådet anbefaler i høringssvaret blandt andet en fremhævning af skolens ansvar i anti-radikaliseringsindsatsen

Rådet afgiver høringssvar

I forbindelse med regeringens integrationsudspil "Alle skal bidrage" afgav Rådet for Etniske Minoriteter d. 9. april 2015 høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

REM holder oplæg i Venstres Ungdom Odense

Onsdag d. 18. marts holdt Rådets medlemmer Muhsin Turkyilmaz og Mahmoud Daoud oplæg i VU Odense.

REM har sagt JA! til ligebehandling

Rådet for Etniske Minoriteter støtter Enheden for Antidiskriminations kampagne JA! til ligebehandling

Rådet holder oplæg for Pakistansk delegation

En ungdomsdelegation fra Pakistan fik torsdag d. 26. februar indblik i Rådets arbejde for at fremme demokratisk deltagelse blandt etniske minoriteter.

Terror i København

Rådet for Etniske Minoriteter fordømmer terrorangrebet i København den 14.-15. februar, og opfordrer i pressemeddelelse til besindighed og sammenhold.

Rådets formand hilser på Ministeren

Onsdag d. 04. februar mødtes Rådets formand med Manu Sareen til en drøftelse om opstart og fremtid

Rådet aktivt i høringsrunder

Siden november har Rådet for Etniske Minoriteter afgivet høringssvar til 10 lovforslag på Rådets fokusområder - heriblandt flygtninge og integration.

Rådet i medierne

Rådet for Etniske Minoriteter er ofte i medierne. Derfor har vi lavet en mappe, hvor det hele samles.

Charlie Hebdo

Rådet for Etniske Minoriteter er imod al form for vold og fordømmer de gerningsmænd der står bag det brutale angreb på Charlie Hebdo

Socialminister Manu Sareen lancerer det nye Råd for Etniske Minoriteter

I pressemeddelelsen udtaler Manu Sareen blandt andet: ”Jeg er mere end tilfreds med sammensætningen af det nye råd." Læs hele pressemeddelelsen herunder.

Nu trækker det nye Råd for Etniske Minoriteter i arbejdstøjet!

Det nye råd har afholdt konstituerende møde mandag den 27. oktober 2014.

Diskriminationsdøgn i Odense

Rådet for Etniske Minoriteter deltog i Diskriminationsdøgnet i Odense den 6-7 november.

Ankestyrelsen udsender ny samling af nøgletal, der viser tendenser for integration og ligestilling

Som noget nyt samler Ankestyrelsen nøgletal på udvalgte sociale områder for at vise aktuelle tendenser

Ny pulje skal styrke dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har meldt en ny pulje ud. Ansøgningsfristen er den 12. november 2014.

DR artikel om Bydelsmødrene fra Gellerup

DR bragte den 23. september 2014 succeshistorien om, hvordan Bydelsmødrene i Gellerup fik valgdeltagelsen op ved sidste års kommunalvalg.

Seminar om måling af diskrimination den 3. oktober 2014

Enheden for Antidiskrimination og Institut for Menneskerettigheder afholder seminar den 3. oktober. Rådet for Etniske Minoriteter sidder i følgegruppen for Enheden for Antidiskrimination.

Ny pulje skal styrke medborgerskab og frivilligt arbejde blandt nydanskere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har meldt en ny pulje ud, der skal styrke aktivt medborgerskab og frivilligt arbejde blandt nydanskere. Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2014.

Deltag i undersøgelse om hadforbrydelser i Danmark

COWI gennemfører en omfattende kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. COWI har nedsat et NGO-forum, hvor Rådet for Etniske Minoriteter er repræsenteret.

Konstituerende møde i Repræsentantskabet

Lørdag d. 3. maj 2014 var der konstituerende møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter. 31 medlemmer af repræsentantskabet deltog i heldagsmødet, hvor der blev valgt 5 medlemmer til det nye Råd for Etniske Minoriteter.

Afskedsreception med ministerbesøg

Fredag d. 25. april blev der holdt afskedsreception for det afgående råd. Receptionen blev holdt i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Styrk Forældreansvaret

Rådet for Etniske Minoriteter har d. 22. juli 2013 sendt breve ud til alle landets kommuner og integrationsråd med anbefalinger om, hvordan man styrker forældreansvaret, blandt andet ved at uddanne skole-hjem vejledere.

Højtidskalenderen 2014

Rådet for Etniske Minoriteter er hovedsponsor for Højtidskalenderen 2014.

Nyt lovforslag vedrørende sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har tidligere sendt et udkast til lovforslag i høring om ændring af integrationsloven. Lovforslaget blev førstebehandlet i Folketinget d. 19. december 2013 og vedrører sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter.

Brev til Manu Sareen

Rådet for Etniske Minoriteter sendte d. 17. februar 2014 et brev til den nyudnævnte minister, Manu Sareen.

Viser 1-126 af 128. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 17/09 2014