Undersøgelse af integrationsrådenes gennemslagskraft

Undersøgelsen stiller skarpt på integrationsrådenes arbejdsvilkår og resultater. Rådet for Etniske Minoriteter opfordrer til at besvare spørgeskemaet sendt til landets integrationsråd af Institut for Menneskerettigheder.
Undersøgelse af integrationsrådenes gennemslagskraft

Institut for Menneskerettigheder gennemfører i øjeblikket i samarbejde med Gallup en vigtig undersøgelse om integrationsrådenes gennemslagskraft. Undersøgelsen stiller skarpt på integrationsrådenes arbejdsvilkår og resultater. Der er sendt spørgeskemaer ud til repræsentanter for alle landets integrationsråd. Rådet for Etniske Minoriteter opfordrer alle til at besvare skemaet. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres ved udgangen af året.

 

Sidst opdateret 12/10 2016