REMs seneste høringer

REM har inden for 14 dage afgivet tre høringssvar

Det første høringssvar blev afgivet d. 25. august og omhandlede utilsigtede konsekvenser af indførelsen af integrationsydelsen. Rådet påpeger blandt andet det problematiske ved egenbetaling af lægeerklæringer.

Læs hele høringssvaret; Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Det andet høringssvar blev afgivet d. 28. august og omhandlede det fremsatte forslag om at revidere og modernisere systemet for medlemsstaternes anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Rådet afgav sit høringssvar i samarbejde med Foreningen Nydansker, og påpeger at forslaget med fordel kan udstrækkes til flygtninge og indvandrere.

Læs hele høringssvaret; Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Det sidste høringssvar blev afgivet d. 3. september og omhandlede sprogbonussen, der kan opnås hvis man gennemfører sprogkursus 2. Rådet fremhæver i høringssvaret, at sprogbonussen bør have fokus på individet og ikke på dokumentation. 

Læs hele høringssvaret; Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere.

Sidst opdateret 04/09 2015