REM i høring: Asylpakken vækker bekymring

Læs Rådets høringssvar til regeringens asylpakke

Regeringen har offentliggjort en samlet asylpakke med det erklærede formål, at bremse antallet af asylansøgere der kommer til Danmark og gøre det mere attraktivt at tage arbejde. Regeringen ønsker således at indføre en integrationsydelse på niveau med den uddannelsesstøtte (SU), der tilbydes studerende i Danmark, hvilket er en markant forringelse i indkomstniveauet for målgruppen. 

Rådet for Etniske Minoriteter arbejder for at sikre langvarige og bæredygtige løsninger på de eksisterende problemer i den danske integrationsindsats, og er enige i målsætningen om, at flere flygtninge og indvandre skal have mulighed for, at arbejde og tilegne sig det danske sprog. REM er dog bekymret for, at effekten af lovforslagene vil virke hæmmende på integrationen af den i forvejen sårbare gruppe mennesker.

Læs REMs høringssvar

Sidst opdateret 03/09 2015