Høring om humanitær opholdstilladelse

I høringssvaret vedr. lovændring i sager om humanitær opholdstilladelse bifalder Rådet de nye tiltag og ændringer, der udover at øge den enkeltes retssikkerhed, også øger mulighederne for at særligt sårbare børnefamilier kan gives humanitær opholdstilladelse.

I høringssvaret finder Rådet det positivt, at sager om humanitær opholdstilladelse fremover vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen og med klageadgang til Flygtningenævnet, da det er en forbedring af den enkelte asylansøgers retssikkerhed.

Lovændringen lægger desuden op til en praksisændring i forhold til asylsøgende børnefamilier, hvor forældrene er syge og kun har begrænsede forældremæssige ressourcer. Lovforslaget indebærer, at det fremover skal være muligt at give humanitær opholdstilladelse til disse familier. Dette bakker rådet op om og finder det positivt at børn, der vokser op i familier under ustabile forhold og vanskelige livsvilkår og med meget ressourcesvage og syge forældre, tilgodeses.

Læs hele Rådets høringssvar her

Sidst opdateret 05/03 2018