Rådet afgiver høringssvar

I forbindelse med regeringens integrationsudspil "Alle skal bidrage" afgav Rådet for Etniske Minoriteter d. 9. april 2015 høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

I forbindelse med regeringens integrationsudspil "Alle skal bidrage", har Rådet for Etniske Minoriteter afgivet høringssvar på den del af udspillet, som omhandler et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.

Rådet for Etniske Minoriteter mener, at det er et godt udspil, da beskæftigelsesindsatsen er helt central, når det kommer til integrationen af indvandrere og flygtninge. Rådet mener, at der med fordel kan stilles større krav til de enkelte virksomheder, og at erhvervslivet generelt bør inddrages mere i indsatsen, da dette er en opgave alle bør samarbejde om at løfte.

Læs hele Rådets høringssvar her:

Høringssvar fra Rådet for Etniske Minoriteter vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Rådet har desuden afgivet høringssvar til Justitsministeriet vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013) og udkast til bkg. om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bkg. om ændring af bkg. om udlændinges adgang her til landet.

Læs høringssvaret vedr. den reviderede Eurodac-forordning

Læs høringssvaret vedr. bekendtgørelserne om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og om udlændinges adgang til Danmark


Sidst opdateret 16/04 2015