Forside » Nyheder » Ny pulje skal styrke medborgerskab og frivilligt arbejde blandt nydanskere

Ny pulje skal styrke medborgerskab og frivilligt arbejde blandt nydanskere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har meldt en ny pulje ud, der skal styrke aktivt medborgerskab og frivilligt arbejde blandt nydanskere. Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2014.

 

Puljens fokus

Puljen ’Aktivt medborgerskab’ har fokus på at opmuntre flere nydanskere til at tage aktivt del i demokratiske organer – eksempelvis forældrebestyrelser i dagtilbud og skoler samt beboer- og foreningsbestyrelser. Der er samlet set afsat 3 mio. kr. til puljen.

Puljens formål og målgruppe

Formålet med puljen er at styrke nydanskeres deltagelse eller fastholdelse i lokale demokratiske fora, eksempelvis forældrebestyrelser, beboerbestyrelser og foreningsbestyrelser. Puljen har særligt fokus på unge nydanskere og deres forældre.

Initiativer på det frivillige integrationsområde har overordnet set til formål at skabe virkningsfulde integrationsindsatser med civilsamfundet som væsentlig medaktør, således at integrationen af nydanskere og nyankomne flygtninge og indvandrere styrkes.

Desuden er det målsætningen at styrke den enkeltes samfundsdeltagelse og medborgerskab i bred forstand. Derfor sættes der med puljen ”Aktivt medborgerskab” fokus på at støtte forældrebestyrelser i dagtilbud og skoler samt beboer- og foreningsbestyrelser, som skal afspejle de børn og unge, de brugere og de beboere, der er i den pågældende institution, forening eller beboerområde. Alle borgere bør have muligheden for at være aktive og demokratiske medborgere og gøre deres indflydelse gældende i nærdemokratiet.

Puljen er et led i en række initiativer, som skal styrke det frivillige arbejde på integrationsområdet.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner, regioner, statslige institutioner, selvejende institutioner, frivillige foreninger, boligforeninger, beboerforeninger, sociale organisationer, idrætsklubber, skoler, daginstitutioner samt enkeltpersoner mv.

Ansøg her

Læs om puljen, og hvordan den ansøges.

Sidst opdateret 01/10 2014