Forside » Nyheder » Ny pulje skal styrke dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Ny pulje skal styrke dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har meldt en ny pulje ud. Ansøgningsfristen er den 12. november 2014.

Puljens formål og målgrupper

Formålet med puljen er todelt. Puljen har både til formål at støtte initiativer, der vedrører bred inddragelse af nydanskere i demokratiske processer, og initiativer, der understøtter helhedsorienterede indsatser til bekæmpelse af etnisk diskrimination.

  • Bred inddragelse af nydanskere i demokratiske processer

Udover at styrke nydanskeres valgdeltagelse ved kommende demokratiske valg er det endvidere puljens formål at styrke den generelle inddragelse af nydanskere i demokratiske processer bl.a. i forenings- og fritidslivet. Det er også centralt, at den sociale deltagelse blandt nydanskere styrkes. Det kan for eksempel være deltagelse i sociale arrangementer og fællesskaber bl.a. omkring skole, hjem og arbejdsplads.

  • Helhedsorienterede indsatser til bekæmpelse af etnisk diskrimination

Der er behov for en bred og inkluderende indsats mod alle former for etnisk diskrimination på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt. Derfor er et af puljens formål, at færre borgere med anden etnisk baggrund oplever diskrimination i deres dagligdag. Det kan bl.a. være i relation til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, fritidslivet, sundhedsvæsenet og boligmarkedet.

Derudover er det også puljens formål, at der skabes øget bevidsthed om retten til beskyttelse mod diskrimination på baggrund af etnicitet. Det er også muligt at søge midler fra puljen til formål, der sætter fokus på multipel diskrimination, herunder eksempelvis nydanskere med fysiske og/eller psykiske handicap samt nydanske lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.

Hvem kan søge

Ansøgere til puljen er kommuner, regioner, selvejende institutioner, organisationer, de kommunale integrationsråd, frivillige organisationer, lokale foreninger, idrætsklubber, skoler, arbejdspladser mv. For at sikre et bredt afsæt for indsatsen vurderes det at være fordelagtigt, hvis flere parter indgår i et projektsamarbejde.

Baggrund

Ved satspuljeaftalen for 2012 blev der afsat midler til at gennemføre en række initiativer, der har til formål at fremme medborgerskab, demokratisk deltagelse og etnisk ligebehandling. Denne pulje er et led i denne indsats. Der udmøntes 5 mio. kr.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 12. november 2014. Læs mere om puljen, og hvordan den søges.

Sidst opdateret 09/10 2014