Deltag i undersøgelse om hadforbrydelser i Danmark

COWI gennemfører en omfattende kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. COWI har nedsat et NGO-forum, hvor Rådet for Etniske Minoriteter er repræsenteret.

Viden skal forebygge hadforbrydelser

En ny national kortlægning skal give viden om omfanget af hadforbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er.

En hadforbrydelse er vold, trusler eller andre typer af forbrydelser, som man bliver udsat for, på grund af den man er, eller fordi man udtrykker det, man tror på. Forbrydelserne er motiveret af nogle menneskers had eller fordomme vendt mod andres tro, etnicitet eller hudfarve, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap, politiske holdninger eller sociale status.

Ikke alle anmelder de hændelser, hvor de har været udsat for en hadforbrydelse – ikke desto mindre er det vigtigt at rapportere hændelserne, så man kan gøre noget ved dem.

10-15 minutters spørgeskema


Har du været udsat for en hadforbrydelse? Så håber vi, at du vil udfylde spørgeskemaet på www.cowi-survey.com/hadforbrydelser. Dine svar kan være med til at give myndighederne vigtig viden på området og bidrage til at styrke den forebyggende indsats. Deltagelse i undersøgelsen vil være 100 % anonymt. Undersøgelsen kører frem til den 22. september 2014.

 

""

 

Sidst opdateret 01/10 2014