Invitation til Frivilligheds- og Integrationskaravanen 2016

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet drager i foråret 2016 på en Frivilligheds- og Integrationskaravane.

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet drager i foråret 2016 på en Frivilligheds- og Integrationskaravane rundt i landet med en række regionale møder. Formålet er at inspirere til, hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integrationen af nyankomne flygtninge.

De regionale møder er både for deltagerne fra Frivilligheds- og Integrationsdøgnet, der blev afholdt i december 2015, deres nye lokale samarbejdspartnere og for alle andre, der interesserer sig for civilsamfundets potentiale i forhold til integration af flygtninge. Vi ønsker at samle en bred kreds af aktører på tværs af sektorer og områder.

På karavanen er det især de tre følgende emner, vi vil sætte fokus på:

  • Koordinering af modtagelse- og integrationsindsatsen, når mange forskellige aktører samskaber
  • Beskæftigelse og virksomheder – hvilke former for samarbejde er virksomheder interesserede i og hvad er mulighederne for at byde ind som civilsamfund?
  • Foreningernes rummelighed og parathed til at inkludere de nyankomne i deres aktiviteter og fællesskaber, som brugere såvel som frivillige

De regionale møder vil bl.a. byde på inspirationsoplæg, mulighed for at møde nye samarbejdspartnere, erfaringsudveksle, debattere konkrete udfordringer og komme med input til anbefalinger, som de to råd kan bringe videre til integrationsministeren og socialministeren.

Program:

  • Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet byder velkommen
  • Inspirationsoplæg ved lokale aktører
  • Få sparring på dine idéer og udfordringer
  • Formulering af spørgsmål og anbefalinger til ministrene

Endeligt program følger.

Dato og sted for de regionale møder:

 

Region Syddanmark (Fyn), mandag den 9. maj 2016, Kulturhus Svendborg, Kulturtorvet, Ramsherred 4 (1. sal) 5700 Svendborg: Se programmet. TILMELD DIG HER


Region Nordjylland, onsdag den 18. maj 2016, De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg : Se programmet. TILMELD DIG HER


Region Midtjylland, mandag den 23. maj 2016: Medborgerhuset, sal A, Bindeslevs Plads 5, 8600 Silkeborg : TILMELD DIG HER


Region Hovedstaden, mandag den 30. maj 2016: Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV : TILMELD DIG HER


Region Syddanmark (Syd- og Sønderjylland), torsdag den 2. juni 2016, Frivillighuset Vindrosen, "Østbo", Exnersgade 4, 6700 Esbjerg: TILMELD DIG HER


Region Sjælland, tirsdag den 7. juni 2016: Næstved (sted følger) : TILMELD DIG HER


Møderne afholdes som ”gå-hjem-møder” i tidsrummet 17.00 – 20.30. Det er gratis at deltage, men I skal selv betale transportomkostninger. Der vil blive budt på en let anretning undervejs.

Der er et begrænset antal pladser til hvert møde og pladserne fordeles efter først-til-mølle.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Katrine Tonboe Jacobsen, Frivilligrådets sekretariat på 33 93 52 93 eller [email protected]

Med venlig hilsen,

Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 19/05 2016