Forside » Nyheder » Inspirationskatalog til at styrke de frivillige integrationsindsatser

Inspirationskatalog til at styrke de frivillige integrationsindsatser

Inspirationskatalog udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Inspirationskatalog til at styrke de frivillige integrationsindsatser

Det forhenværende Råd har været en del af netværket 'Civilsamfundet bygger bro' (CBB) der gennem netværksmøder med både frivillige foreninger og offentlige aktører, har haft til formål at erfaringsudveksle samt styrke det frivillige integrationsarbejde. Oxford Research har på baggrund af de oplæg, gruppediskussioner, rundvisninger og den viden, der er opstået i forbindelse med netværksmøderne, udarbejdet dette inspirationskatalog.

Kataloget indeholder en kort beskrivelse af hvert netværksmødes opmærksomhedspunkter samt anbefalinger til hvad en forening med fordel kan gøre, og hvad man bør undgå at gøre (i arbejdet med de respektive temaer, der blev diskuteret på møderne).

Hent kataloget her 

Sidst opdateret 13/09 2018