Høringssvar vedrørende kvoteflygtninge

Rådet har afgivet høringssvar vedrørende kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

Onsdag d. 11. november afgav Rådet høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge). 

Lovændringen medfører, at man i udvælgelsen af kvoteflygtninge kan fokusere på flygtningens integrationspotentiale. Rådet skriver blandt andet i sit høringssvar, at det er forkert at et land som Danmark stiller kriterier i forhold til integrationspotentialet i stedet for at fokusere på flygtningens behov og sikkerhed. 

Læs hele Rådets høringssvar her: Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge). 

Sidst opdateret 26/03 2018