Høringssvar vedrørende Børnevejledningen

Rådet anbefaler i høringssvaret blandt andet en fremhævning af skolens ansvar i anti-radikaliseringsindsatsen

Rådet for Etniske Minoriteter anbefaler i høringssvaret til "Høring om udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge", at det i højere grad bør tydeliggøres, hvilket ansvar skolerne og uddannelsesinstitutionerne generelt har i den forebyggende indsats mod radikalisering. 

Rådet pointerer i høringssvaret desuden vigtigheden i at folk, der arbejder indenfor dette felt ved, at der skal holdes en fin balance, så forebyggelse og den øvrige indsats mod radikalisering og ekstremisme ikke bliver diskriminerende eller bidrager til det, den forsøger at forebygge.

Rådet bifalder i høringssvaret, at der i den nye vejledning er tilføjet bestemmelser om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme hos børn og unge, idet det er vigtigt, at de kommunale medarbejdere har det bedst mulige grundlag for at kunne agere korrekt og hensigtsmæssigt på dette område.

Læs hele Rådets høringssvar her

Sidst opdateret 21/04 2015