Høringssvar om ændring af udlændingeloven

Fredag d. 24. januar 2014 afgav Rådet høringssvar på justitsministerens forespørgsel om ændring i kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge.

 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Rådet finder det opløftende, at man nu ændrer ved kriterierne for udvælgelsen af kvoteflygtninge og fastslår, at der skal tages udgangspunkt i, hvad Danmark kan tilbyde den pågældende flygtning, sammenholdt med flygtningens konkrete behov og forventninger, således at der etableres en varig løsning for den enkelte.

Da man i 2005 indførte kriteriet om integrationspotentiale, påpegede Rådet i et høringssvar vores betænkeligheder vedrørende netop dette kriterium. Rådet fandt, at Danmark som et velstående og velfungerende land snarere burde prioritere at yde beskyttelse til udsatte mennesker med akut brug for hjælp end at lægge vægt på integrationspotentiale som et kriterium for udvælgelse.

Det er derfor dejligt at se, at der nu, som vi og mange andre allerede dengang anbefalede, ændres opfattelse af ”hvordan det sikres, at de begrænsede pladser, som Danmark har, udnyttes bedst muligt” til en mere human udvælgelse.

Det er en ændring, som Rådet for Etniske Minoriteter opfatter som vigtig i forhold til flygtninges videre integrationsforløb i Danmark. For det er netop ved at fokusere på flygtningens behov og beskyttelse og derved anerkende dem som individer, at der skabes et bedre grundlag for en god integrationsproces i Danmark.

Sidst opdateret 12/03 2014