Høringssvar vedrørende erklæringsadgangen

Rådet har afgivet høringssvar vedrørende erklæringsadgangen for unge

Tirsdag d. 27. oktober afgav Rådet for Etniske Minoriteter høringssvar over udkast til forslag til lov om dansk indfødsret ved naturalisation (ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.)

Lovændringen medfører, at erklæringsadgangen for unge, der er født og opvokset i Danmark bliver fjernet, hvilket betyder, at unge fremover vil skulle bestå indfødsretsprøven for at få dansk statsborgerskab. 

Læs Rådets høringssvar her: høringssvar over udkast til forslag til lov om dansk indfødsret ved naturalisation (ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.).

Sidst opdateret 30/03 2016