Bekæmpelse af ludomani

REM deltager aktivt i bekæmpelsen af ludomani

REM samarbejder med Dansk Ludomani Center for at sætte fokus på forebyggelsen af ludomani blandt etniske minoriteter. Ministeriet for Sundhed & Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) har bevilget 4 mio. kr. til projektet.

Sidst opdateret 10/09 2015