Få støtte til afholdelse af lokale arrangementer

Læs nærmere, hvordan I i de enkelte Integrationsråd kan søge midler til at afvikle lokale arrangementer op til KV17 samt arrangementer vedr. negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Som det også blev orienteret om på repræsentantskabsmødet d. 6. maj 2017, har rådet fået ekstra midler i årene 2017-2019, som overordnet er afsat til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Valgdeltagelse blandt etniske minoriteter vil være et særligt tema op til kommunalvalget den 21. nov. 2017.

 

I kan, i det enkelte Integrationsråd, søge om del i midlerne til at afvikle lokale arrangementer, som kan sætte temaet på dagsordenen i netop jeres kommune.

 

I vedhæftede dokumenter fremgår det konkret, hvordan I kan få del i midlerne til et lokalt arrangement.

 

Tidsfrist for indsendelse af ansøgning er 1. september 2017.Klik her for at læse hele brevet

Klik her for at udfylde blanketten 

Sidst opdateret 08/06 2017