Få støtte til afholdelse af lokale arrangementer

Rådet for Etniske Minoriteter støtter i 2018 de enkelte integrationsråd, med midler til at afvikle lokale arrangementer om hvordan børn, unge og forældre navigerer mellem kulturelle normer og egne rettigheder og ønsker.

Gennem Rådet for Etniske Minoriteter får I her en unik mulighed for at få støtte til et lokalt arrangement, hvor I kan sætte fokus på hvordan man som barn, ung og forældre navigerer mellem kulturelle normer og individuelle rettigheder og ønsker. Det kan være et arrangement for både kommunalt ansatte, foreninger, fagfolk samt borgere og andre interesserede. Rådet tilbyder at understøtte jeres lokale arrangement ved at afholde udgifter til leje af lokale, forplejning, tolkebistand, børnepasning mv. Desuden kan Rådet eventuelt hjælpe med fortrykte opslagsplakater, gode råd til tilrettelæggelsen i forbindelse med opsætning og afvikling af arrangementet.

Inspiration til arrangement

Til jeres inspiration har vi udarbejdet et inspirationskatalog med et par eksempler på, hvordan et arrangement kunne sammensættes. En oplagt samarbejdspartner er Dialogkorpset, der tilmed ikke tager noget honorar. De holder oplæg med en dialogbaseret tilgang, hvor de med udgangspunkt i et dilemma får sat emner som familieliv og børneopdragelse, ungdomsliv, kønsroller og identitet til debat og refleksion. I kan læse mere om Dialogkorpset og se et eksempel på et lokalt arrangement i inspirationskataloget.

I er selvfølgelig også velkomne til at være kreative og finde på jeres egne rammer til afviklingen af et arrangement, så længe det holder sig inden for ovenstående tema.

Ønsker I at benytte muligheden, skal I blot udfylde ansøgningsblanketten med en beskrivelse af rammerne for arrangementet, og hvilke aktiviteter I ønsker økonomisk støtte til. 

 

Find ansøgningsblanketten her.                                                   

 

Støtten er faciliteret af satspuljemidler afsat under overskriften ”forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter”. Puljen er en del af regeringens nationale handlingsplan, som er at finde her.

       

           xxx                                         

Appen MÆRK

I forbindelse med den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra 2012 er smartphone-applikationen MÆRK blevet udviklet. MÆRK er et værktøj til fagfolk og unge, som har æresrelaterede konflikter inde på livet.

Find MÆRK-appen til iPhone i App Store (nyt vindue)

Find MÆRK-appen til Android i Google Play (nyt vindue)

                                                                         

Sidst opdateret 03/10 2018