Velkommen

Nyheder fra Rådet
Ændring i sammensætningen af Rådet
26/02 2014
Torsdag d. 20. februar vedtog Folketinget lovforslag L97, der betyder en ændring i sammensætningen af medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter.
Høringssvar om ændring af udlændingeloven
26/02 2014
Fredag d. 24. januar 2014 afgav Rådet høringssvar på justitsministerens forespørgsel om ændring i kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge.
Flere nyheder
Velkommen!

REM har fået en ny hjemmeside. Her kan du følge med i hvad Rådet går og laver og hvilke aktiviteter Rådet afholder. Du kan også læse om medlemmerne af Rådet samt generelle bestemmelser om dets virke. 

- Sekretariatet for REM

Integrationsviden

'Viden der virker' giver et samlet overblik over kvalitetssikret viden på integrationsområdet. På vidensportalen bidrager en række eksperter med at sikre og højne viden på integrationsområdet.

Om integrationsråd

Her finder du generelle bestemmelser for de kommunale integrationsråd; rådenes oprettelse samt virke. Du kan ligeledes finde inspiration til møderne i integrationsrådet.

Integrationsbarometeret

Barometret skal skabe et samlet overblik over udviklingen på integrationsområdet i forhold til regeringens målsætninger og dermed gøre det muligt at følge op på udviklingen.