Forside

Carousel
Nyt Råd for Etniske Minoriteter Det nye Råd for Etniske Minoriteter afholder konstituerende møde den 27 oktober
Velkommen

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. I februar 2014 blev reglerne for sammensætningen af Rådet ændret. 

Med den nye struktur udpeger socialministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. 

Herudover er fem medlemmer blevet valgt af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og landets fire største kommuner er nu hver fast repræsenteret med et medlem. 

Læs om de nye rådsmedlemmer her!