Forside

Carousel
Rådet klar med års-beretningen 2014 Rådet for Etniske Minoriteter er nu klar med sin årsberetning fra 2014 - læs om det nye Råds indledende arbejde i rapporten.
Velkommen

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. I februar 2014 blev reglerne for sammensætningen af Rådet ændret. 

Med den nye struktur udpeger socialministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. 

Herudover er fem medlemmer blevet valgt af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og landets fire største kommuner er nu hver fast repræsenteret med et medlem. 

Læs om rådets medlemmer her!

Andre Arrangementer:

Rådet for Etniske Minoriteter har siddet i følgegruppen for Danske Handicaporganisationers Projekt Dobbeltminoriteter, som har fokus på mangfoldig deltagelse i foreningslivet. Med projektet har Danske Handicaporganisationer udviklet forskelligt materiale og publikationer, som foreninger kan lade sig inspirere af, for at udvikle og øge mangfoldigheden. 

Materialet præsenteres på en stor konference d. 28. maj 2015

Læs mere om konferencen her