Forside

Carousel
Terror i København Rådet for Etniske Minoriteter fordømmer terrorangrebet i København den 14.-15. februar, og opfordrer i pressemeddelelse til besindighed og sammenhold.
Velkommen

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. I februar 2014 blev reglerne for sammensætningen af Rådet ændret. 

Med den nye struktur udpeger socialministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. 

Herudover er fem medlemmer blevet valgt af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og landets fire største kommuner er nu hver fast repræsenteret med et medlem. 

Læs om de nye rådsmedlemmer her!

Andre arrangementer

Rådet deltager i Røde Kors' konference "Danmark og den globale flygtningekrise" d. 10. marts 2015.

Læs mere om arrangementet her