Forside

Carousel
Besøg de lokale Råds hjemmesider Besøg de kommunale integrationsråds hjemmesider og få et dybere indblik i deres arbejde og sammensætning.
Velkommen

Rådet har eksisteret siden 1983 i forskellige former. I februar 2014 blev reglerne for sammensætningen af Rådet ændret. 

Med den nye struktur udpeger socialministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. 

Herudover er fem medlemmer blevet valgt af Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og landets fire største kommuner er nu hver fast repræsenteret med et medlem. 

Læs om rådets medlemmer her!

Andet:

Rådet for Etniske Minoriteter er en del af Realdanias 'Collective Impact'-gruppe. Dette er en projekt, hvis ambition er at arbejde problemdrevet med samfundsudfordringer inden for det byggede miljø i samarbejder med aktører på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. Kollektiv effekt er det, der kan opstå, når aktører fra flere sektorer går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at løse samme problem.

Læs mere om Collective Impact ved at klikke på nedenstående link

Link til Collective Impact


Kalender
19 aug
Wilders Plads
Møde i Ligebehandlingsudvalget
17 aug
Realdania
Collective Impact Get together
11 aug
Realdania
Møde i Collective Impact